Over Ons

De eigenaar, Rick Lablans (1978), is aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU) afgestudeerd als Sociaal Psycholoog. Sinds 1999 werkt hij als zelfstandig trainer / gedragswetenschapper, en sinds enkele jaren ook als adviseur / consultant.

Tijdens zijn studie is hij (ook aan de VU) opgeleid in de klassieke interventiekunde: onderzoeken die gedaan zijn door de grondleggers van het hedendaagse trainersvak, zoals onder andere Lewin, Argyris, Kolb, Gibb, Miles, Weick, Thibaut & Kelley, en vele anderen. Zelfs nu zijn de door hen verrichte experimenten en onderzoeken nog springlevend, zeer bruikbaar en dagelijks toepasbaar. Immers, het gedrag van mensen verandert, de processen die eraan ten grondslag liggen veranderen echter nauwelijks.

Dit inzicht in processen, gekoppeld aan een ruime praktijkervaring, resulteert in een trainingsaanpak met een zeer praktijkgerichte manier van werken. Steeds weer staat de toepasbaarheid van de (nieuw) aangeleerde vaardigheden voorop.

De laatste jaren hebben wij ons hoofdzakelijk bezig gehouden met training en advies op het gebied van Communicatie, Omgaan met Verbale en Fysieke Agressie en Leidinggeven. Daarbij geven wij coaching-on-the-job, advies en voeren wij desgewenst ook zelf uit. Rick is op grond van zijn achtergrond en ervaring als trainer verbonden aan diverse opleidingsinstituten en organisaties. In het overzicht van opdrachtgevers vindt u de organisaties waar hij op freelance of zelfstandige basis werkzaam ben geweest.


Werkzaamheden

U kunt bij ons terecht voor maatwerk trainingen in mondelinge communicatieve vaardigheden. Op interactieve wijze verzorgen wij korte, intensieve trainingen die gericht zijn op het verbeteren van specifieke vaardigheden. Praktijkgericht werken met de nadruk op 'leren door te doen' vormt daarbij de basis. De eigen werkomgeving van de deelnemers dient als uitgangspunt voor de invulling van de programmaonderdelen. Zo worden vaardigheden snel vertaald naar 'het echte werk'. Tevens kunt u bij ons terecht voor advies en indien u dat wenst voor ondersteuning bij het uitvoeren van de getrainde vaardigheden.