Werkwijze en maatwerk

Al onze trainingen bouwen wij op rond het principe van cyclisch leren van Kolb: deelnemers doorlopen steeds de cyclus van ervaren, reflecteren, theoretiseren en experimenteren. Op deze manier krijgen zij inzicht in de effecten van hun gedrag. Korte noodzakelijke theorie wordt afgewisseld met toepasbare en praktische werkvormen. Zo worden concrete voorbeelden uit de dagelijkse werkpraktijk besproken en geoefend. Indien u dat wenst worden professionele trainingsacteurs ingezet om het geleerde direct te oefenen. Steeds weer staat hierbij de praktische toepasbaarheid voorop.

Elke opleidingsvraag is uniek in haar kenmerken, afhankelijk van uw organisatie, de medewerkers en de situaties waarmee zij geconfronteerd worden. Om die reden leveren wij uitsluitend maatwerk. Dit verloopt via een vaste procedure: allereerst vindt een gesprek plaats tussen u als opdrachtgever en een vertegenwoordiger van Lablans Training & Ontwikkeling. Uw opleidingsvragen, hoe wij daarin kunnen voorzien en de leerbehoeften van de deelnemers staan daarbij centraal. Aan de hand hiervan ontwikkelen wij de training met de bijbehorende materialen, doen wij onderzoek of geven wij advies.


Training

Oefensituaties in trainingen worden zoveel mogelijk door de deelnemers zelf aangedragen. Daardoor zijn de oefeningen voor iedereen reëel en waardevol. De deelnemers ontwerpen tijdens de training zelf oefensituaties rondom voor hen reële vraagstukken of problemen. Vervolgens wordt gekeken hoe we dit vraagstuk kunnen aanpakken met de vaardigheden uit de training. Door deze gevarieerde praktijkoefeningen worden concreet toepasbare voorbeelden uit de dagelijkse werkpraktijk besproken en geoefend. Dit heeft als extra toegevoegde waarde dat de deelnemers elkaar kunnen zien oefenen. Kijken naar elkaars oefenen is zeer waardevol: door verschil in stijl en aanpak leren deelnemers veel van elkaar.

Te vaak ligt bij simulaties en rollenspellen de nadruk op 'toneelspelen'. Dit gaat ten koste van de effectiviteit. Een simulatie of rollenspel is niets meer of minder dan een gerichte gedragsoefening, waarin de deelnemers kunnen oefenen met de gedragsvaardigheden die in de training aan bod komen. Het is niet de praktijk, het is een oefening waarin we het gedrag uit de praktijk benaderen. Leren staat steeds centraal. De nabespreking geeft inzicht: die bepaalt of een oefening zinvol is geweest.


Begeleiding van deelnemers

De nadruk ligt op het goed begeleiden van de deelnemers. Het opbouwen van een goede en veilige sfeer waarin deelnemers geconfronteerd worden met het effect van hun gedrag vormt hiervoor de basis. Deelnemers kunnen leren in plaats van presteren en worden zo gestimuleerd te oefenen en nieuw gedrag uit te proberen. Zowel deelnemers als opdrachtgevers zijn zeer te spreken over deze manier van begeleiden: het spreekt aan en maakt enthousiast!


Beoordeling en evaluatie

Na afloop van de training wordt aan de deelnemers een evaluatieformulier uitgereikt, waarop zij de kwaliteit en het nut van de training kunnen beoordelen. De invulling van het programma, kwaliteit van begeleiders en acteurs (indien van toepassing), relevantie van de training voor hun werk, evenals de tevredenheid over duur en keuze van de onderwerpen worden bij een dergelijke evaluatie beoordeeld. Bevindingen en belangrijkste conclusies worden teruggekoppeld aan u als opdrachtgever, met een weergave van de belangrijkste bevindingen van de trainer(s) tijdens de training.